CONTACTEER ONS

Tandzorgen Rogiers

Dennenlaan 69

2610 Wilrijk

  03 830 26 16

 [email protected]

Behandeling

De minst ingrijpende behandeling die u bij een bezoek aan uw tandarts kan overkomen is het mondonderzoek, waaruit blijkt dat uw gebit in goede staat verkeert.


Het is dan ook van belang dat u 2 x per jaar een bezoek brengt.

Combineer deze gewoonte met een goede mondhygiëne en u hoeft niet op te zien tegen een tandartsbezoek!

Integendeel: de zekerheid dat het goed gaat met uw gebit is heel wat waard.

Tijdens uw bezoek bespreken we de op uw persoon toegespitste mondhygiëne.
Met enkele gerichte tips en advies op maat houden we u op het juiste spoor.

Bij nood aan behandeling bespreken we de mogelijkheden vooraf duidelijk.

Dringende pijnklachten verhelpen we zo snel mogelijk en liefst de dag zelf bij onze vaste, gekende patiënten.

De uitgebreidere of minder acute behandelingen plannen we strikt in zodat u op termijn een zorgeloze en gezonde gebitssituatie bekomt.